Kalbini Tut, Umutlarına Tutun

Umutlarına tutun.
Gözlerin, Yakup sabrıyla seyreylediği bir direnişle
karşılasın sıkıntılarını
Kalbin, kuyularda ümidini diri tutan Yusuf'un çaresizliğiyle
beklesin kurtuluşunu.
Düşüncelerin, iffetine suskunluk yeminleri etmiş
Meryem kadar sessiz anlatsın
masumluğunu.
Özlemlerin, Medine'de Muhammed'in(s.a.v) gelişini bekleyen
insanların coşkusuyla karşılasın vuslatını.


devamı için tıklayınız!...

31 Mart 2008 Pazartesi

Hİtabet YÖnÜnden Peygamber Efendİmİzİn DiŞ GÖrÜnÜŞÜ

*Yemin olsun ki Allah Rasulün de sizin için güzel bir numune örnek vardır.(Ahzab 21)
* Hiç şüphe yok ki sen en yüce bir ahlak üzerinde bulunuyorsun (Kalem 4)
*Rasulullah (sav)insanların en güzel yüze en tatlı görünüşe sahip olanı idi. Rasulullah (sav) ne çok uzun ne de çok kısa idi,yüzü ne bembeyazdı,nede esmer,saçları kıvırcıkta değildi,düzde dreğildi.Vefatında başında ve sakalında ki beyazların sayısı yirmiyi bulmuyordu.(Buhari el-Menakıb)devamı için tıklayınız!....
Hiç yorum yok: