Kalbini Tut, Umutlarına Tutun

Umutlarına tutun.
Gözlerin, Yakup sabrıyla seyreylediği bir direnişle
karşılasın sıkıntılarını
Kalbin, kuyularda ümidini diri tutan Yusuf'un çaresizliğiyle
beklesin kurtuluşunu.
Düşüncelerin, iffetine suskunluk yeminleri etmiş
Meryem kadar sessiz anlatsın
masumluğunu.
Özlemlerin, Medine'de Muhammed'in(s.a.v) gelişini bekleyen
insanların coşkusuyla karşılasın vuslatını.


devamı için tıklayınız!...

4 Nisan 2008 Cuma

Peygamber Efendimiz(S.A.V)` in Adetleri..

1. Hayırlı işlerde sağı, adi işlerde solu kullanmak.

2. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.

3. Yemeğe besmele ile başlamak, Allah'ın sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür ederek yemek, sonunda da hamd etmek.devamı için tıklayınız!....
Efendimiz(sav)biz gençlerden ne istiyordu?

Önce güçlü bir iman istiyordu.
Allah'a (c.c.)
inanmayı ve emirlerine sımsıkı sarılmayı tavsiye ediyordu.
Sonra başta namaz olmak üzere tüm farz
ibadetlerimizi yerine getirmeyi istiyordu.
Başka?


devamı için tıklayınız!...3 Nisan 2008 Perşembe

Hazretİ Muhammed'İn Hakkinda Ayetler

Hz Muhammed Güzel Ahlak Örneği Olarak Gönderilmiştir:
"Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem 4)
"Ant olsun, Allah 'ın resulünde sizin için… güzel bir örnek vardır." (Azhab 21)
"Nitekim biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti ve bilmediklerinizi bildirecek, aranızdan bir peygamber gönderdik."( Bakara 151)
"Kim peygambere itaat ederse, aslında A llah a itaat etmiş olur. Kim peygamberden yüz çevirirse bilsin ki, biz seni onlara bekçi gönderdik."(Nisa 80)devamı için tıklayınız!....
2 Nisan 2008 Çarşamba

Peygamber Efendimizin Toplumla Munasebetleri

Peygamber Efendimiz ( s.a.s.) yediden yetmişe her yaşta ve her meslekteki kişilere sicak bir alaka göstermiş, insanlar arasindaki ayricaliklari ortadan kaldirmiş, oluşturdugu yeni toplumda herkese hakkini vermiştir. Müslümanlari her gün daha mutlu, daha müreffeh bir hayat seviyesine ulaştirmak onun en başta gelen çabalari arasindadir. Mü’minlerin birbirlerini şefkatle bagrina basmasi, samimi bir sevgi ile birbirlerini sevmeleri, bir binanin tuglalari gibi birlik içinde kenetlenmeleri, sikintida ve neş’ede, darlıkta ve bollukta değişmeyen bir tesanüt hissiyle birbirlerini kucaklamaları ve desteklemeleri, birbirlerine haset etmemeleri, kin beslememeleri, gururdan kibirden kaçınmaları gösterişten uzak durmaları, mahviyetli davranmaları onun başlıca tavsiyeleri arasındadır. Şunu kesinlikle söyleyebilir ki,devamı için tıklayınız!....
Resulullahı (s.a.v) ağlatan düşünce

Rasulullah (s.a.v) bir gece zevcesi Ümmü Seleme’nin evinde idi. Gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah’a yalvarıp yakarmakla) meşgul oldu. Ümmü Seleme, Resulullah (s.a.v)’ı yatağında görmeyince kalkıp onu aramaya koyuldu. Bir de baktı ki Resulullah (s.a.v) evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış, ağlayarak Allah’a şöyle yalvarıp yakarıyor:devamı için tıklayınız!....


31 Mart 2008 Pazartesi

Peygamberimiz(a.s.m)'in Lâtifeleri..

Peygamber Efendimiz, Allah'ın elçisi olması dolayısıyla ciddi, vakarlı, ağırbaşlı, heybetli bir insandı. Bu hali zaten normaldi. Çünkü taşıdığı görev, üstlendiği vazife bunun gereğiydi. Ancak her haliyle o da bir insandı. Hem de çok cana yakın...

Herkese samimi ve içten davranırdı. Zaman olur, şakalaşır, tatlı ve güzel bir hava oluştururdu. Çünkü başka türlü olsaydı, insanlar Peygamberimize yanaşamazlar, ona soru bile soramazlardı.devamı için tıklayınız!...

Peygamberimizin Dilencilikten Nefret Etmesi

Peygamberimiz son derece cömert olduğu halde dilenciliği hiç sevmezdi, şöyle buyururdu: “Sizden birinizin bir ip alıp da bir demet odun bağlayarak getirip satması ve böylece Allah Teala’nın o kulunun şerefini şuna buna yüzsuyu dökmekten esirgemesi, elbette ki dilenmesinden hayırlıdır.
Peygamberimizin uzun süre hizmetinde bulunan Enes İbn Malik (r.a) anlatıyor:
“Ensardan biri Peygamberimize gelerek sadaka istiyor. Peygamberimize:
- Evinizde bir şey var mı? Diye soruyor. Adam:devamı için tıklayınız!...